Palvelut

Meille kokonaisvaltainen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme palveluja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tarvittaessa meillä on mahdollisuus tarjota palveluitamme myös etänä.

Terapia

Seksin ja ihmissuhteiden kanssa kuka tahansa voi ajautua haasteisiin. Näiden selvittelyssä on hyvä hakea tukea ja uusia näkökulmia ja lisätietoa. Seksuaaliterapeutti auttaa asiakasta oivaltamaan, ymmärtämään itseään ja muita sekä vahvistamaan vuorovaikutustaitoja.

Usein suhteissa toistetaan samoja toimimattomia toimintatapoja ja käyttäytymismalleja. Terapiaan tullaan harmillisesti keskimäärin 7 vuotta sen jälkeen, kun ongelmat ovat alkaneet. Samalla tavalla kuin huollat autoasi, kannattaa myös huoltaa ihmissuhteita. Silloin suhde pysyy dynaamisena ja haasteita voidaan käsitellä rakentavasti ja kunnioittavasti, jolloin yhteys suhteessa säilyy. 

Seksuaaliterapia on usein lyhytterapiaa, mutta pidempiaikainen työskentely on myös  tarvittaessa mahdollista. Terapiaan voi hakeutua yksin tai parin kanssa. Teemme terapiaa myös pienryhmissä ja etänä.Kuulemme mielellään minkälaisia tavoitteita ja toiveita sinulla/teillä on terapian suhteen. 

Koulutus

Koulutamme pitkällä kokemuksella ja ammattitaidolla seksologian kentällä. Arvomme perustuvat seksuaali- ja ihmisoikeuksiin. Olemme vuosia kouluttaneet seksuaalikasvattajia, neuvojia ja seksuaaliterapeutteja. Tarjoamme yksittäisiä luentoja sekä pitkiä koulutuskokonaisuuksia. Ota yhteyttä ja kerro toiveenne niin räätälöimme teillä sopivan kokonaisuuden.

Työnohjaus

Meillä on molemmilla työnohjaajan koulutus. Viitekehyksemme ovat voimavarakeskeisyys ja ratkaisukeskeisyys. Työnohjaamme kaikkia ammattiryhmiä, mutta etenkin työnohjauksesta on hyötyä esimiehille, johdolle ja sosiaali- ja terveysalan työntekijöille. 

Työnohjaajina tavoitteenamme on tukea työntekijöiden toimijuutta ja kykyä kohdata vaikeita tai ristiriitaisia asiakassuhteita. Tarkoituksenamme on yhdessä työntekijöiden kanssa, etsiä uudenlaisia ymmärryksiä asiakassuhteisiin ja vaihtoehtoisia tapoja kohdata asiakkaita. Työnohjaus sopii niille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään.
Kannattaa miettiä, millainen ohjaustapa sopii tilanteeseen ja tavoitteisiin.Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle.

Yhteystiedot

Sparks & Emotions toimiii Sexpo-säätiön tiloissa

Sexpo-säätiö

Kinaporinkatu 2 E 41, 00500 Helsinki